Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissiesLED verlichting
 Peter Weijers  Algemeen nieuws  480x gelezen

Beste SLTC leden,

 

Tijdens de  Extra  ledenvergadering op 15 december 2016 is besloten om alle tennisbanen te gaan voorzien van LED verlichting en is het bestuur gemandateerd voor deze investering.

Op 2 januari 2017 heeft het bestuur een subsidie op de LED verlichting aangevraagd en die subsidie is ons toegekend op 16 februari 2017. Vervolgens is aan de firma Insta Zuid de opdracht gegeven voor het bestellen en leveren van de verlichting.

 

Tijdens de verdere gesprekken met de gemeente in de afgelopen weken is gebleken dat de gemeente in verband met de aanstaande renovatie  budget heeft gereserveerd voor de vervanging van de  conventionele verlichting en lichtmasten op de banen 1 t/m 4. Alleen de meerkosten voor LED verlichting, zoals SLTC dat graag wil, heeft de gemeente niet gebudgetteerd en blijven voor rekening van SLTC.   

Het budget van de gemeente heeft wel als voorwaarde dat de vervanging van de verlichting op de banen 1 t/m 4 plaatsvindt tijdens de reeds geplande renovatie van de banen 1 t/m 4 in het najaar van 2017.

 

Bovenstaande aanvulling betekent een forse meevaller voor de investeringen van SLTC en heeft het bestuur doen besluiten om de aanschaf van de LED verlichting op de banen 1 t/m 4 uit te stellen tot het najaar 2017 en te combineren met de algehele renovatie van die banen. De installatie van de LED verlichting op de banen 6 t/m 9 gaat onverminderd door en de realisatie daarvan wordt begin juni 2017 verwacht. Het kan dus zijn dat de beschikbaarheid van deze banen beperkt is tijdens de installatie.

Houd daarom het afhangbord goed in de gaten !vrijdag 26 mei 2017, 13:23 uur

LED verlichting


Beste SLTC leden,

 

Tijdens de  Extra  ledenvergadering op 15 december 2016 is besloten om alle tennisbanen te gaan voorzien van LED verlichting en is het bestuur gemandateerd voor deze investering.

Op 2 januari 2017 heeft het bestuur een subsidie op de LED verlichting aangevraagd en die subsidie is ons toegekend op 16 februari 2017. Vervolgens is aan de firma Insta Zuid de opdracht gegeven voor het bestellen en leveren van de verlichting.

 

Tijdens de verdere gesprekken met de gemeente in de afgelopen weken is gebleken dat de gemeente in verband met de aanstaande renovatie  budget heeft gereserveerd voor de vervanging van de  conventionele verlichting en lichtmasten op de banen 1 t/m 4. Alleen de meerkosten voor LED verlichting, zoals SLTC dat graag wil, heeft de gemeente niet gebudgetteerd en blijven voor rekening van SLTC.   

Het budget van de gemeente heeft wel als voorwaarde dat de vervanging van de verlichting op de banen 1 t/m 4 plaatsvindt tijdens de reeds geplande renovatie van de banen 1 t/m 4 in het najaar van 2017.

 

Bovenstaande aanvulling betekent een forse meevaller voor de investeringen van SLTC en heeft het bestuur doen besluiten om de aanschaf van de LED verlichting op de banen 1 t/m 4 uit te stellen tot het najaar 2017 en te combineren met de algehele renovatie van die banen. De installatie van de LED verlichting op de banen 6 t/m 9 gaat onverminderd door en de realisatie daarvan wordt begin juni 2017 verwacht. Het kan dus zijn dat de beschikbaarheid van deze banen beperkt is tijdens de installatie.

Houd daarom het afhangbord goed in de gaten ! Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen nieuws
 Clubkampioenschap
 Sponsoren
 Toernooi Aope Zittesje
 Toernooi Dames Dubbel
 Toernooi Poete
 Toernooi SOHO Dubbel
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Zondag Gemengd